English
Deutch
Magyar
Szlovak
Roman


From 15th Nov


OPEN
15th March 2018


Ceny ze znižkami na pobyt w Hotelu Tara na 2016 rok:

AquariusHotel TaraOfficials price
Dorošli3.100,-Ft3.600,-Ft
Dzieci ponižej 3 lat - 100,-Ft
Dzieci między 3. a 6. rokiem žycia2.000,-Ft2.300,-Ft
Studenci2.500,-Ft2.900,-Ft
Seniorzy2.500,-Ft2.900,-Ft
Rodzice + 1 dziecko (ponižej 16 lat)-9.100,-Ft
Rodzice + 2 dzieci (ponižej 16 lat)-11.200,-Ft
Rodzice + 3 dzieci (ponižej 16 lat)-13.400,-Ft
Každe kolejne dziecko (ponižej 16 lat)-2.200,-Ft

ZOOHotel TaraOfficial price
Dorošli2.500,-Ft3.000,-Ft
Studenci1.500,-Ft2.000,-Ft
Seniorzy1.500,-Ft2.000,-Ft
Powyžej 70. roku žycia-600,-Ft
Ponižej 3. roku žycia-200,-Ft

Duže grupy mogą otrzymać większą znižkę, rezerwując pokoje na stronach Sósto Rt. lub Zoo.